Hizmet Alanları

Su Sondajları

Yeraltı formasyonu ve zemine göre; rotary (çamurlu) ve havalı (darbeli) sondaj işleri, jeotermal sahalarda termal sondaj kuyu açımı, kuyuların bakım işleri, sorunlu kuyulara problem tespiti için kamera işlemleri. ...devamı

İçme, Kullanma ve Sulama Suları

167 sayılı yeraltı suları kanunu gereğince; Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Teknik Danışmanlık Hizmetleri, Yeraltı suyu araştırmaları ve jeofizik rezistivite etütleri, Arama Belgeleri, Kullanma Belgeleri, Islah ve Tadil Belgelerinin Hazırlanması. ...devamı

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular kanunu ile ilgili mevzuatta yer alan Teknik Sorumluluk ve Teknik Danışmanlık hizmetleri kapsamında; Sahaların Arama ve İşletme Ruhsat İşleri, Jeotermal ve Doğal Mineralli Suların Aranması, Arama Projesi, Arama Faaliyet Raporu, Jeolojik ve Jeofizik çalışmalar, Kaynak Koruma Raporu, İşletme Projesi, İşletme Faaliyet Raporu İşlerinin yapılması. ...devamı

Ön Yüklemeli Su Sayaçları

DSİ Yeraltı suları ölçüm sistemleri yönetmeliğince; sondaj kuyularına takılması zorunlu olan Manas ve Baylan marka ön yüklemeli (akıllı) sayaçların satış, montaj, kurulum hizmetleri. ...devamı

Dalgıç Pompa

Sondaj kuyularının derinlik ve debisine bağlı olarak seçilen dalgıç pompaların satışı, montajı, servis işleri. Drenaj Pompası, santrifüj, hidrofor ve hidrofor tankları temini. ...devamı

İnşaat İşleri

Bayisi olduğumuz; Baylan, Vansan, Manas gibi dünya markalarının tesisat ve montaj işlemleri, servis işleri, ayrıca su isale hatları işleri. ...devamı

Peyzaj İşleri

İç ve dış mekan süs bitkisi, fide, fidan üretimi, alım-satım ve temini. ...devamı

HEMEN ARAYIN